บริษัท เซรามิค 20 บาท จำกัด

นายประเสริฐ ไตรพจน์

ฝ่ายจัดการและฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 089-811-2344

 

30/16 หมู่12 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี